Menu

Tytuł Aktualności

Przydział żywnosci na marzec 2020 r.

Koncentrat pomidorowy 4 szt./0,64 kg., sok jabłkowy 2 l.,powidła śliwkowe 1 szt./0,3 kg., ryż 2 kg., mleko UHT 2 l.,pasztet 2 szt./0,32 kg. Łącznie 7,26 kg./1 osobę.


Harmonograw wydawania żywnosci na marzec 2020r.

A, B,C,Ć,D,E,F,G -9.03, H,I,J,K -10.03 L,Ł,M,N,O - 11.03 P,R,S -12.03 T,U,W,Z,Ź,Ż -13.03 Żywności wydawana jest od 9:00 do 13:30. Przerwa w wydawaniu od 11:00 do 11:20.


Przydział żywnosci w lutym

Fasola biała w puszce 4 szt./1,6 kg.,makaron kukurydziany 1 szt./0,5 kg.,Filet z makreli 5 szt./0,85 kg.,cukier 1 kg., olej 1 l. Łącznie 4,95 kg./1 os.


harmonogram wydawania na luty 2020 r.

A, B, C, Ć, D - 10.02., E, F, G, H, I, J ,K - 11.02., L, Ł, M, N, O - 12.02., P, R, S - 13.02., T, U, W, Z, Ź, Ż - 14.02. Żywność wydajemy od godz.9:00 do 13:30. Przerwa w wydawaniu od 11:00 do 11:20.


przydział żywności na styczeń na 1 osobę.

Makaron 4 szt./2 kg., mleko UHT 2 l., ser żółty 3 szt./ 1,20 kg., szynka drobiowa 6 szt./ 1,8 kg. Łącznie na osobę 7 kg.


Usługa transportowa

ZAPYTANIE OFERTOWE -USŁUGA TRANSPORTOWA Bank Żywności w Elblągu poszukuje firm transportowych do przewozu żywności. Preferowany tabor to samochody ciężarowe o ład. od 6 do 9 ton z windą załadunkową o nośności 1,5 t. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: bzelblag@wp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 55 6486611


Usługa transportowa

ZAPYTANIE OFERTOWE -USŁUGA TRANSPORTOWA Bank Żywności w Elblągu poszukuje firm transportowych do przewozu żywności. Preferowany tabor to samochody ciężarowe o ład. od 6 do 9 ton z windą załadunkową o nośności 1,5 t. Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: bzelblag@wp.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 55 6486611


Usługa transportowa

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Załączniki do oferty na usługę transportową do pobrania w "Galerii"


Podprogram 2019- aktualizacja

Aktualizacja na dzień 08-01-2020 r. Informujemy , że od miesiąca stycznia 2020 r. rozpoczynamy dystrybucję żywności i działania towarzyszące w ramach Programu POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 , który będzie trwał do 31 lipca 2020 r. DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE : Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL): -włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne). -pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej): -pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, -wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL): -warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, -warsztaty dietetyczno - żywieniowe, programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, -warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych). Działania te będą realizowane przez Bank Żywności w Elblągu, w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań. Organizacja (OPL) zobowiązana jest do poinformowania swoich podopiecznych o realizacji działań, zaproszenia ich do udziału i zadbania o udział określonej liczby osób w zajęciach (max.15 osób). Dokładne terminy i tematyka zajęć będzie ustalane w uzgodnieniu z daną organizacją. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach EFS w danym województwie. w ramach programu POPŻ 2014-2020 -Podprogram 2019 , który będzie trwał do 31-07-2020 r.


Harmonogram wydawania żywności na styczeń 2020

A, B, C, Ć, D, - 13.01.2020 r. E, F, G, H, I, J, K - 14.01.2020 r. L, Ł, M, N, O - 15.01.2020 r. P, R, S - 16.01.2020 r. T, U, W, Z, Ź, Ż - 17.01.2020 r. Żywność wydawana będzie od godz. 9:00 do 13:30. Przerwa w wydawaniu od godz. 11:00 do 11:20.