Menu

Tytuł Działania Towarzyszące

RODO

 

 

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

  1.  imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. dochód osoby i rodziny;
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 

 

                                         Podprogram 2021

 

Harmonogram Działań Towarzyszących : 

 

Maj :

 

04.05.2022 r.  godz. 16:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla podopiecznych ( uchodźców z Ukrainy ) POPŻ 2014-2020 Podprogram  2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA .

 

Kwiecień:

 

19.04.2022 r. o godz.08:00  -  MGOPS w Suszu przy ul. Wybickiego 6 odbędą się warsztaty kulinarne w formie wydawniczej  pt.'' JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ ŻYWNOŚĆ '' dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.

 

 19.04.2022 r. o godz.08:30 w MGOPS w Suszu przy ul. Wybickiego 6 odbędą się warsztaty kulinarne w formie wydawniczej  pt.'' JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ ŻYWNOŚĆ '' dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.

 

 

 

14.04.2022 r. godz. 11:00 - ul. Świerkowa 8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w GOPS Gronowo Elbląskie.Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

14.04.2022 r. godz. 10:00 - ul. Świerkowa 8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w GOPS Gronowo Elbląskie.Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

13.04.2022r. godz.15:00- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka7/8. Warsztaty kulinarne dla obywateli UKR zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.04.2022 r. godz.8:00 - MOPS w Zalewie , warsztaty żywieniowo-dietetyczne   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Spotkanie odbędzie się w formie wydawniczej .

 

07.04.2022 r. godz.8:30 - MOPS w Zalewie , warsztaty kulinarne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Warsztaty odbędą się  w formie wydawniczej .

 

08.04.2022 r. godz. 8:00  - MOPS w Zalewie , warsztaty kulinarne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021. Warsztaty  odbędą się w formie wydawniczej .

 

Marzec :

 

18.03.2022 r. godz. 8:30 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " Od nowa... " w Elblągu ul. Nowodworska 49.                 Warsztaty ekonomiczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.03.2022 r. godz. 9:30 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " Od nowa... " w Elblągu ul. Nowodworska 49.                 Warsztaty żywieniwo -dietetyczne   dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021.  Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

           LUTY    : 

    18.02.2022 r. godz. 8:15 - warszaty  ekonomiczne dla MGOPS w Młynarach. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

   18.02.2022 r. godz. 9:15 - warsztaty żywieniowo -dietetyczne dla MGOPS w Młynarach . Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska. 

   

               STYCZEŃ:

 

31.01.2022 r. godz. 10:00- warszaty  żywieniowo - dietetyczne  dla Stowarzyszenia PAJDKA . Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej  platforma Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

31.01.2022 r. godz. 11:00 - warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

                                                                                      

 

                           EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

                                    W ramach Podprogramu 2020 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  75 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło  764 osób. 

W okresie 12.2020- 08.2021  przeprowadzono warsztaty :

 

- ekonomiczne - 29 spotkań  dla 168 uczestników

- żywieniowe - 10 spotkań  dla 56  uczestników

- kulinarne - 26 spotkań  dla 491 uczestników

- niemarnowanie żywności  -  10 spotkń dla  49 uczestników.

 

 Podprogram 2020

 

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2020 :

 

Sierpień :

 

04.08.2021 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

05.08.2021 r. godz. 10: 00 - Bank Żywności w Elblągu . Dwa warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo - dietetyczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.08.2021 r. godz. 10: 00 - Bank Żywności w Elblągu . Dwa warsztaty ekonomiczne  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.08.2021 r. godz. 10: 30 - sala narad w Urzędzie Miejskim w Krynicy Morskiej.. Dwa warsztaty ekonomiczne o dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020  .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Lipiec :

 

01.07.2021 r. godz. 12:00 - GOPS w Iławie. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Spotkanie odbędzie się w formie online na grupie BŻ - Messenger.

 

01.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

02.07.2021 r. godz. 12:00 - GOPS w Iławie. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Spotkanie odbędzie się w formie online na grupie BŻ - Messenger.

 

02.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

05.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

06.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

07.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.07.2021 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

09.07.2021 r. godz. 8:00 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu .Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

09.07.2021 r. godz. 11:00 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sztutowie. Warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty żywieniowo - dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma stacjonarna.

 

12.07.2021 r. godz. 8:00 - warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu  dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

12.07.2021 r. godz. 10:00 - Klub Integracji Społecznej ul. Młynarska 4. MGOPS we Fromborku . Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla osób zakwalifkowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska.Foram stacjonarna.

 

13.07.2021 r. godz. 9:00 - MOPS w Zalewie. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2020. Prowadząca Barbara Bukowska. Forma stacjonarna.

 

Czerwiec :

 

14.06.2021 r. godz. 8:30 -  warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne  dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

07.06.2021 r. godz. 8:30 - warsztaty kulinarne dla MGOPS w Tolkmicku. Spotkanie odbędzie się w formie online , grupa BŻ w Elblągu- Messenger. Prowadząca Barbara Bukowska

 

Maj :

 

10.05.2021 r. godz. 8:30 - warsztaty kulinarne i ekonomiczne dla GOPS w Gronowie Elbląskim. Online - grupa Messenger .Prowadząca Barbara Bukowska

 

Kwiecień :

26.04.2021 r. godz.9:00 - Fb Online grupa BŻ w Elblągu - Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020. Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.04.2021 r. godz. 8:30 - Fb Online grupa BŻ w Elblągu - Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2020. Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Marzec :

 

31.03.2021 r. godz. 9:00 - Fb Online grupa BŻ w Elblągu - Messenger. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w MGOPS w MŁYNARACH. 

 

31.03.2021 r.  godz. 10:00 - MGOPS w Suszu - warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

30.03.2021 r.  godz. 10:00 - MGOPS w Suszu - warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

29.03.2021 r. godz. 10:00 - MGOPS w Suszu - warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

29.03.2021 r. godz. 9:00 - Fb Online grupa BŻ w Elblągu - Messenger. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w MGOPS w MŁYNARACH. 

 

22.03.2021 r. godz. 09:00 - MGOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25 warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

22.03.2021 r. godz. 10:00 - MGOPS w Młynarach ul. Dworcowa 25 warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

11.03.2021 r. godz. 9:00 -  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

 

09.03.2021 r. godz. 9:00 -  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

08.03.2021 r. godz. 10:00 - Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu ul. Obrońców Pokoju 7A. Warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

08.03.2021 r. godz. 09:00 -  Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

04.03.2021 r. godz. 10:00 - świetlica wiejska w Kwietniewie gmina Rychliki. Warsztaty kulinarne w formie wydawniczej dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

 

Luty :

 

22.02.2021 r. godz.8:30  - warsztaty ekonomiczne online - miejsce : grupa BŻ Elbląg  FB  messenger. Działania Towarzyszące dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.02.2021 r. godz.9:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

17.02.2021 r. godz.11:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

17.02.2021 r. godz.9:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

16.02.2021 r. godz.11:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

16.02.2021 r. godz.9:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

15.02.2021 r. godz.11:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

15.02.2021 r. godz.9:00 - Stowarzyszenie PAJDKA w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztat o tematyce kulinarnej " Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej . 

 

10.02.2021 r. godz. 10:00 - świetlica wiejska w Jelonkach gmina Rychliki. Warsztat o temetyce kulinarnej '' Jak dobrze wykorzystać żywność '' w formie wydawniczej dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. 

 

08.02.2021 r. godz. 9:00 - warsztaty kulinarne online - miejsce : grupa BŻ Elbląg  FB  messenger. Działania Towarzyszące dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Styczeń 2021 r.

 

13.01.2021 r. godz.09:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.Spotkanie poprowadzi Barbara Bukowska

 

07.01.2021 r. godz.9:30 - świetlica wiejska ul. Osiedlowa 6 w Gronowie Elbląskim. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 w GOPS w Gronowie Elbląskim. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

04.01.2021 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

05.01.2021 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8.  Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

Grudzień 2020 r.

 

23.12.2020 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne oraz dietetyczno - żywieniowe dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska . Warsztaty skierowane są dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020.

 

 

                                                                                              

                                                                                            PODPROGRAM 2019

 

                             EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                    W ramach Podprogramu 2019 realizowaliśmy działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie  75 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło    591 osób.                                                 

                                                                                     

    W okresie 10.2019 - 07.2020  przeprowadzono warsztaty :

 

- ekonomiczne - 30 spotkań  dla 283 uczestników

- żywieniowe - 5 spotkań  dla 44  uczestników

- kulinarne - 30 spotkań  dla 192 uczestników

- niemarnowanie żywności  -  10 spotkń dla  72 uczestników.

 

 

 

Bank Żywności informuje, że z dniem 31.07.2020r. zakończył realizacje działań towarzyszących w Podprogramie 2019.

 

 

 Uwaga !

 Umożliwiono realizację działań towarzyszących w sposób zdalny oraz realizacje warsztatów stacjonarnie zgodnie ze środkami ostrożności.

W związku z epidemią koronowirusa i wprowadzonymi środkami ostrożności wszystkie warsztaty  zostają zawieszone do odwołania.

 

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2019 :

 

Lipiec :

 

03.07.2020 r. godz. 9:00 - Ośrodek Kultury w Młynarach . Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywainia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla MGOPS w Młynarach.Prowadząca Barbara Bukowska - spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

06.07.2020 r. godz.9:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne oraz żywieniowo-dietetyczne . Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

07.07.2020 r. godz. 9:00 - GOPS w Elblągu ul. Browarna. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ. Prowadząca Barbara Bukowska - spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

08.07.2020 r. godz. 8:30 - MGOPS w Suszu- sala wydań.ul . Wybickiego. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

08.07.2020 r. godz. 10:00 - MGOPS w Suszu- sala wydań.ul . Wybickiego. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ.

 

09.07.2020 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

09.07.2020 r. godz. 10:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

10.07.2020 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

10.07.2020 r. 10:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

14.07.2020 r. godz. 9:00 - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych '' Tęcza '' w Zalewie. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ 2019 . Prowadząca Barbara Bukowska - spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

14.07.2020 r. godz. 10:30 - Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych '' Tęcza '' w Zalewie. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla osób zakwalifikowanych do POPZ 2019 . Prowadząca Barbara Bukowska - spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

21.07.2020 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

21.07.2020 r. godz. 10:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

22.07.2020 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

22.07.2020 r. godz.10:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz  przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

23.07.2020 r. godz. 9:00 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób  Bezdomnych i Potrzebujących  '' Od Nowa...'' ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

23.07.2020 r. godz. 10:30 - Stowarzyszenia na Rzecz Osób  Bezdomnych i Potrzebujących  '' Od Nowa...'' ul. Nowodworska 49, 82-300 Elbląg. Warsztaty kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

27.07.2020 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 27.07.2020 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

28.07.2020 r. godz.8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 28.07.2020 r. godz:10:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

29.07.2020 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

29.07.2020 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne  dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska- spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

 Czerwiec:

 

02.06.2020 r. godz. 9:00 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

02.06.2020 r. godz. 10:30 -  Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

05.06.2020 r. godz. 8:15- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

05.06.2020 r. godz. 10:00- Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

16.06.2020 r. godz. 9:00 -  Klub Integracji Społecznej w Ławicach , Ławice 8. Warszataty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania  marnowaniu żywności dla GOPS w Iławie .Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

19.06.2020 r. godz. 8:15 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności  dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

19.06.2020 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

Maj:

 

19.05.2020 r. godz. 10:00 - Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla MGOPS w Suszu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

20.05.2020 r. godz. 8:30 - Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

20.05.2020 r. godz. 10:00 - Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

22.05.2020 r. godz. 8:30.  - Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Miejsce spotkania Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

26.05.2020 r. godz.9:00 - Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo- dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do Pomocy Żywnościowej w  MOPS w Zalewie.Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

29.05.2020 r. godz. 8:15 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu.Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

29.05.2020 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w formie STACJONARNEJ

 

Marzec :

 

10.03.2020 r. godz.8:45 -BankŻywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

13.03.2020 r. godz. 9:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim ul. Konopnickiej 19. Warsztaty ekonomiczne.

 

17.03.2020 r. godz. 8:45 - Ośrodek Kultury w Młynarach . Warsztaty żywieniowo-dietetyczne oraz ekonomiczne dla MGOPS w Młynarach .

 

18.03.2020 r. godz. 8:45 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty żywieniowo- dietetyczne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu.

 

20.03.2020 r. godz. 8:00 - Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie ul. Traugutta 20. Warsztaty ekonomiczne oraz Program edukacyjny dot. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla MGOPS w Zalewie.

 

24.03.2019 r. godz.8:45 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

25.03.2020 r. godz. 8:45 - BankŻywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

27.03.2020 r. godz. 9:00 - Warsztaty  kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS w Iławie ul. Dąbrowskiego 17 A.

 

 

 

 

 

 

LUTY :

 

07.02.2020.r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

11.02.2020 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu Integracyjnym RAZEM w Elblągu. 

 

14.02.2020 r. godz.9:00 - sala nr 1 w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS w Sztutowie ul. Gdańska 55.

 

21.02.2020 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w Stowarzyszeniu PAJDKA w Elblągu.

 

26.02.2020 r. godz. 8:30 - GOPS w Elblągu ul. Browarna 85. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019.

 

28.02.2020 r. godz.8:30 - świetlica wiejska ul. Osiedlowa 6 w Gronowie Elbląskim. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019 w GOPS Gronowo Elbląskie.

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń :

 

10.01.2020 r. godz. 9:00 - MGOPS Nowy Dwór Gdański ul. Konopnickiej 19. Program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019.

 

17.01.2020r. godz. 8:30 - Ośrodek Kultury w Młynarach. Warsztaty ekonomiczne oraz  żywieniowo - dietetyczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019 w MGOPS w Młynarach.

 

22.01.2020 r. godz. 9:00 - stołówka przy MGOPS w Tolkmicku . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPZ  Podprogram 2019 w MGOPS w Tolkmicku ul. Sportowa 1.

 

23.01.2020 r. godz. 9:00 - Świetlica wiejska w Kamionku Wielkim . Program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu  oraz warsztaty ekonomiczne dla MGOPS w Tolkmicku.

 

24.01.2020 r. godz.9:00 - świetlica wiejska w Łęczu. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny nt. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności  dla MGOPS w Tolkmicku.

 

27.01.2020 r. godz.9:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM. 

 

29.01.2020 r. godz.9:00- MGOPS we Fromborku ul. Młynarska 5b - sala wydań .Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZPodprogram 2019 w MGOPS we Fromborku.

 

31.01.2020 r. godz. 10:00 - Sala narad w UM ul. Górników 15. Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPZ Podprogram 2019. MOPS w Krynicy Morskiej ul. Górników 15a.

 

 

Grudzień: 

 

19.12.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7-8. Spotkanie wigilijne w ramach działań towarzyszących niefinansowanych dla podopiecznych Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu.

 

 

Październik

 

 

15.10.2019 r. godz. 8:30 - Schronisko dla osób bezdomnych w Elblągu . Warsztaty  żywieniowo -  dietetyczne oraz godz. 9:30 warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących '' Od nowa '' w Elblągu ul. Nowodworska 49.

 

24.10.2019 r. godz. 8:30 - Schronisko dla osób bezdomnych w Elblągu . Program edukacyjny nt.zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz godz. 10:30 warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących '' Od nowa '' w Elblągu ul. Nowodworska 49.

 

 

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r. 

 

                                      EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

                                                                                     w okresie 10.2018-12.2018

                                                                                     Działania Towarzyszące .

Przeprowadzono warsztaty :

- ekonomiczne w ilości 4 dla 85 osób

- żywieniowe w ilości 3 dla 27 osób

- kulinarne w ilości 4 dla 19 osób

- niemarnowanie żywności w ilości 3 dla 68 osób.

 

                            EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

                                            POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

                                                                                         Podprogram 2018

                                                                                     w okresie 10.2018-06.2019

                                                                                     Działania Towarzyszące .

 

- 30 warsztaów kulinarnych  dla  335 osób

- 7 warsztatów żywieniowo- dietetycznych dla 107 osób

- 26 warsztatów ekonomicznych dla 532 osób

-  11 warsztatów nt. niemarnowania żywności dla 257 osób. 

Łącznie przeprowadzono 74 warsztaty dla 1231 osób.

 

 

 

 

Harmonogram działań towarzyszących w podprogramie 2018.

 

czerwiec:

 

7.06.2019 r. godz. 10:00 -  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne oraz żywieniowo -dietetyczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu.Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska - Flizik.

7.06.2019 r. godz. 12:00 -  WTZ ul. Saperów w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia PSOUU w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 9:00 - MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

12.06.2019 r. godz. 10:00 -  MGOPS w Suszu ul. Wybickiego. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

MAJ :

 

14.05.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.05.2019 r. godz. 9:00 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

17.05.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne - prowadząca Barbara Bukowska .

 

21.05.2019 r. godz. 9:15 -  Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Aleksandra Piankowska -Flizik oraz  warsztaty kulinarne - prowadząca Barbara Bukowska .

 

22.05.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

28.05.2019 r. godz.10:15 - GOPS Elbląg ul. Browarna . Warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

KWIECIEŃ:

 

10.04.2019 r. godz. 10:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Aleksandra Piankowska-Flizik.

 

12.04.2019 r. godz. 10:30 - Miejsko- Gminne Centrum  Kultury  w Zalewie ul. Traugutta 20. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności  oraz warsztaty ekonomiczne . Prowadząca Barbara Bukowska oraz Aleksandra Piankowska - Flizik.

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 - GOPS Elbląg ul. Browarna. Warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik oraz Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

16.04.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

17.04.2019 r. godz. 9:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA - prowadząca Barbara Bukowska. 

 

18.04.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Śniadanie wielkanocne dla osób starszych zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA w  ramach warsztatów kulinarnych  niefinansowanych . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

MARZEC:

 

1.03.2019 r. godz. 10:00 - Świetlica wiejska w Jegłowniku. Program edukacyjny oraz warsztaty ekonomiczne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska oraz Rafał Narnicki.

 

5.03.2019 r. godz. 9:15 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty ekonomiczne NIEFINANSOWANE  dla Stowarzyszenia PAJDKA nt. zarządzania budżetem domowym, racjonalnego planowania zakupów oraz praw kansumenta. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik. 

 

5.03.2019 r. godz. 10:15 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

6.03.2019 r. godz. 8:30 - Bank Zywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA . Prowadząca Barbara Bukowska.

 

8.03.2019 r. godz. 10:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty NIEFINANSOWANE dla Stowarzyszenia PAJDKA - " Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń kulinarnych , wspólne gotowanie ". Prowadząca Barbara Bukowska.

 

12.03.2019 r. godz. 10:30 - świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim ul. Osiedlowa. Warsztaty kulinarne dla GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

13.03.2019 r. godz. 8:30 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulInarne dla Stowarzyszenia PAJDKA. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 11:30 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ . Prowadząca Aleksandra Piankowska -  Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

15.03.2019 r. godz. 16:00 - Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Elblągu ul. Robotnicza 29. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Aleksandra Piankowska - Flizik  oraz Barbara Bukowska.

 

19.03.2019 r. godz. 10:30 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia RAZEM. Prowadząca Barbara Bukowska. 

 

22.03.2019 r. godz.10:30 - Budynek Klubu Integracji Społecznej w Ławicach. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny nt. niemarnowania żywności dla PO PŻ GOPS Iława. Prowadząca Aleksandra  Piankowska - Flizik.

 

26.03.2019 r. godz. 10:00 - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla Stowarzyszenia PAJDKA w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

29.03.2019 r. godz. 10:30 - GOPS w Iławie. Warsztaty ekonomiczne oraz program edukacyjny dot. niemarnowania żywności. Prowadząca Aleksandra Piankowska- Flizik oraz Barbara Bukowska.

 

 

 

Luty 2019 r. :

 

05.02.2019 r. godz. 10:30 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezdomnych i Potrzebujących " OD NOWA" w Elblągu ul. Nowodworska 49. Program edukacyjny nt. niemarnowania żywności oraz warszaty ekonomiczne . Prowadzący Barbara Bukowska, Rafał Narnicki.

 

06.02.2019 r. godz. 9:00 - Bank Żywności w Elblągu.  Warsztat kulinarny dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w Stowarzyszeniu RAZEM w Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

08.02.2019 r. godz. 9:15 - Bank Żywności w Elblągu. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w  Stowarzyszeniu PAJDKA w  Elblągu. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

19.02.2019 r. godz. 10:30 - świetlica wiejska w Gronowie Elbląskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ w GOPS Gronowo Elbląskie. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

20.02.2019 r. godz. 8:00 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ .Prowadząca Barbara Bukowska.

 

22.02.2019 r. godz. 9:30 - świetlica wiejska w Suchaczu . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bulowska oraz Rafał Narnicki.

 

22.02.2019 r. godz. 11:00 - świetlica wiejska w Kadynach . Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ  w MGOPS w Tolkmicku. Prowadzący Barbara Bulowska oraz Rafał Narnicki.

 

26.02.2019 r.godz. 10:15 - Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

27.02.2019 r. godz. 8:30 -  Bank Żywności w Elblągu . Warsztaty kulinarne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ w Stowarzyszeniu PAJDKA.Prowadząca Barbara Bukowska.

 

Styczeń 2019 r. :

 

11.01.2019 r. godz. 9:00 - Ośrodek kultury w Młynarach. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ.Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

15.01.2019 r. godz.12:15 - MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim. Warsztaty  kulinarne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadząca Barbara Bukowska.

 

18.01.2019 r. godz. 9:30 - Ośrodek kultury i sportu w Suszu.Warsztaty kulinarne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.

 

22.01.2019 r. godz. 09:30 - MGOPS we Fromborku. Warsztaty żywieniowo - dietetyczne  oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ. Prowadząca Barbara Bukowska Rafał Narnicki.

 

25.01.2019 r. godz. 9:30 - Ośrodek kultury i sportu w Suszu.. Warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do PO PŻ. Prowadzący Barbara Bukowska , Rafał Narnicki.